Category Archives: Windows

Hàng Nhập Store chia sẻ thủ thuật sử dụng, chỉnh sửa lỗi, cài đặt liên quan đến hệ điều hành Windows mà chúng tôi tích lũy được kinh nghiệm trên thực tế và nguồn internet. Với những kinh nghiệm hay liên quan đến hệ điều hành Windows, chúng tôi hy vọng sẽ giúp ích được các bạn có thể kiểm tra tại nhà trước khi đem đi sửa máy.

Cách tạo USB Boot cài Windows 11 UEFI không bị lỗi chép file > 4GB

Hiện tại một số dòng máy tính để bàn hoặc laptop dù đã tắt secure boot nhưng vẫn không nhận USB Boot cài Windows 11 UEFI. Đó là vì một số phần mềm tạo USB Boot mặc định format NTFS để chép được file > 4GB của source Windows 10 21H1 hay Windows 11. Trong khi đó, chuẩn UEFI chỉ nhận định dạng FAT32 (chuẩn này hỗ trợ kích thước file tối đa 4GB) nên mới xảy ra tình trạng loằng ngoằng như trên.