Showing all 2 results

Lưu lượng có thể tích nước chảy qua lòng ống dẫn đạt ít nhất 27 (m3/h) và tại thời điểm cao nhất có thể đạt 78 (m3/h). Đảm bảo cung cấp nhanh chóng, ổn định lượng nước cho công tác phòng cháy chữa cháy.

22,000,000
Giảm giá!
27,000,000 25,000,000
Call Now Button