Showing all 5 results

NPSH đạt con số 9 mét là độ sâu tối đa mà máy bơm là hút được, tính từ điểm đặt máy bơm trở xuống. Một chỉ số quan trọng cần tính đúng và cẩn thận.

Máy Bơm Chữa Cháy

Máy bơm chữa cháy Diesel 50HP

40,000,000
22,000,000
19,000,000
25,000,000
Giảm giá!
27,000,000 25,000,000
Call Now Button